Iti

Poetry by | March 16, 2008

Nigula
gikan sa lubot
sa mayang nagpalami
sa bayabas nga hinog.
Nahagbong
Itom, nagtikoskos
daw siling kuyos
apan sa sulod
may lisong
nangandoy
sa sidlak
sa adlaw.