Taglamig

Poetry by | June 21, 2009

Tulad nang ipinataw ng taglamig
Sa mga pontanya ng syudad,
Itinigil niya ang pag-agos ng galak
Sa katawan kong sabik sa init-araw.
At kung may gunita mang pangahas
Na dadaloy sa isipa’t
Liligwak sa mga labi’y
Sasalukin niya maging
Ang madalang na mga patak
Upang pagkatapos ay papagyeluhin,
Patutulising tila mga estalaktita
At iuumang sa pandamdam.

Continue reading Taglamig

Lubid

Poetry by | June 21, 2009

Inilagak ako sa isang sulok
Na walang bumibisita maliban
Sa mga kakilalang alikabok.
Sa pag-iisa, isa-isang inuusisa
Ang mga katangiang humuhugis
Sa kabuuan ng aking pagkalubid:
Bawat makintab na hibla’y
May isang libo’t-isang saysay;
Ang mala-daliring diyametro’y
Pansilo sa mga payak na damgo.
Kaya di ko ikinamangha minsang
Sa aki’y may paslit na dumampot.
Bulong ko ngayon sa palibot:
May silbi na ang aking eksistensya.
Ngunit nang sa leeg ako’y ipinansabit
Wala akong ibang dalit na nasambit—
Sana ako na lang ang n
         a
         p
         a
         t
         i
         d
         .

Continue reading Lubid

Ellis Island

Poetry by | December 28, 2008

Nagpinta ka
sa lupalop ng aking gunita—
ng mga natuklap na kaban at maleta,
ng mga napudpod na sapatos at sandalyas,
ng mga nasugatan na pantalon at bestida.

Tumugtog ka
sa lupalop ng aking gunita—
ng mga hiyaw ng sanggol na gutom,
ng mga lagapak na interogasyon,
ng mga buntong-hininga ng disilusyon.

Continue reading Ellis Island

Ako at ang Syudad

Poetry by | December 7, 2008

Puta ang turing ko sa syudad
sa mga sandaling kinukumutan
ng kulay abo ang kalangitan.

Nagmemeyk-ap ng maputlang ilaw
upang ikubli ang mga bitak at dungis
ng bawat edipisyo, iskinita’t kanto.

Nagsusuot ng mga karatulang
bumabakat sa mga panindang
nangangako ng kaluwalhatian.

Continue reading Ako at ang Syudad