Unsaon Pagpatay sa Ok-ok

Poetry by | November 6, 2016

Pag- andam og tsinelas,
kanang baga, kanang malaparo.
Pag-andam og tirongan,
kanang talinis, kanang taas.
Pag-andam og silhig ug sako,
kanang dako, kanang lapad.

Tuktoka sa iyang panimalay.
Kon makit-an nimong
gakamang-kamang ang mga ok-ok
sa Boulevard, hinay-hinayag duol.
Unya kalit walupa
sa baga nga tsinelas.

Ug makaikyas unya musukol
ang inahak, kuhaa ang tirongan.
Tusoka sa lungag kay tingali
misuksok sa Brgy. 23-C.
Tusoka gyud hangtod madunggan
nimong napislat ang iyang lawas.
Unya kuha dayon kag silhig.
Hiposa, tapoka, isulod sa sako
panaghoy murag daw sawaay.

Inig kadlawon ilabay sa kasagbotan
Ug aron mahimangnoan ang tanan
butangi og pasidaan,
ok-ok ako huwag ninyong tularan.

Sayon ra patyon
ang mga gagmayng ok-ok.
Perog kung dinagko
na Insekto na gani,
Ayaw sa patya,
kay istudyohan pa.


Errol A Merquita is a free lance writer based in Davao City. He believes that even cockroaches can go to heaven.

Katong Nagbinahinay ta sa Saging

Poetry by | February 15, 2009

gibaligya ang among saging
sa Tokyo ug gitagaan
ug daghang bulig ang Manila
gipanitan, gihiwa-hiwa
gibahin-bahin nila
bisan sa panit
wa mi naangkon
apan tua mi nabilin
sa aping sa kutsilyo
isip usa ka lagom
nga salin
katong gihiwa
ninyo ang among yuta
ug ang among mga
sugilanon tua mi nabilin
sa aping sa lagaraw,
nagkadugo
nagkadugo pag-apil ang among
yuta.

Continue reading Katong Nagbinahinay ta sa Saging