Bugiot san Parag-uma

Poetry by | September 4, 2011

Nagtig-a na akon liog
Paghinangad sa langit
Kun san-o mahuhulog an uran.

Ginhantik na an mga luho
Nga gintamnan mais
Paghaluna nga tumubo.

Lumukot na la an karabaw
Sa galot niya nga higdaan
Pagpapinit san nasusunog nga lawas.

San-o daw la maawas
Sa danaw an patubig nga
Ginsaad san mga gamhanan?


Phil Harold L. Mercurio is a faculty member at the Northwest Samar State University (NwSSU) in Calbayog City and an NCLA Coordinator for Eastern Visayas.

Ayaw Pagpudla an Tuog / Don’t Cut the Tuog

Poetry by | September 4, 2011

Ayaw
Pagpudla an Tuog
Didto sa ligid san bingalog
Kay punod san tuna nga naaanas
Tikang sa bukid, balay san tutulihaw
Nga pirme nahapon sa Halawihaw,
Tigaman san giutan san
Katakip nga tuna.
Ayaw
Pagpasipara
Pagpulod
San
Tuog
Dida sa
Igbaw
San sapa.
Kay tugon
Ni.Apoy
Nga iton
Atamanon
Sugad san iya saad
San naistar nga diri sugad sa aton.

Continue reading Ayaw Pagpudla an Tuog / Don’t Cut the Tuog