tunggahilan

Poetry by | May 24, 2015

ang

    imong
 
      o
 
     tin
 
     sama
 
    sa imong
 
     mga saad
 
      mga pulong
 
       baruganan
 
       prinsipyo
 
       pagkadiyosnon
 
       pagkarelihiyoso
 
      pagkamatarong
 
     pagkatawo
 
    sama ning
 
    balak
 
    hiwi


Joyce Duhaylungsod nakahuman sa korsong Edukasyon ug us aka magtutudlo sa usa ka unibersidad sa Dabaw.